משרד ההסברה והתפוצות

משרד ההסברה והתפוצות אמון על חלק מפעולות ההסברה של ישראל בארץ ובחו”ל ועל הקשר של מדינת ישראל עם יהדות התפוצות.

מטרת העל של המשרד הינה, לתרום ליצירת סביבה בינ”ל אוהדת למדינת ישראל, בין השאר, תוך הסתייעות ביהדות התפוצות וע”י חיזוק והידוק הקשר ושיתוף פעולה עימה.

המשרד פועל לקידום ההסברה הישראלית באמצעות ייזום ויישום פרויקטים מגוונים. בנוסף, פועל המשרד לקידום ההסברה הישראלית גם באמצעות תמיכה והפעלה של ארגוני הסברה חוץ-ממשלתיים (NGOs).

כמשרד שמשלב את ההסברה עם הקשר ליהדות התפוצות, המשרד מקים מאגר קהילות יהודיות בעולם על-מנת לקדם בו-זמנית את ההזדהות עם מדינת ישראל ואת נכונותם של יהודי התפוצות לשמש ‘שגרירים של רצון טוב’.

כפועל יוצא מקיומו של מאגר הקהילות, המשרד יקצה משאבים לצורך הקמת מערך תקשורת מקוון (אינטרנטי), שיאפשר התקשרות מהירה עם יהודים ברחביי העולם, כך שניתן יהיה להפיץ את מסריה של ישראל במהירות ובזמן אמת. כך לדוגמה, במצבי מלחמה, מבצעים צבאיים או אירועים שונים, ניתן יהיה לעדכן רבים מיהודי העולם אודות האירועים והתגובות הרשמיות של מדינת ישראל.

כשגרירי רצון טוב, יהודי התפוצות יעשו שימוש במסרים אלו, על-מנת להפיצם בכליי התקשורת במדינות מושבם. מערך התקשורת המקוון ישמש להגברת הנוכחות של ישראל בזירה האינטרנטית, תוך קידום אתרים בעלי חשיבות הסברתית.

תחום הסברתי נוסף, גם הוא מן המעלה הראשונה, הינו פרויקט המיתוג של מדינת ישראל, בו שותף המשרד ותכליתו – לשנות את תדמיתה של ישראל בעולם.

משמעות הדברים – הצגת מדינת ישראל באור שונה מזה המוכר כיום, כמדינה חייה ותוססת, מדינה מפותחת בעלת כלכלה מפותחת, ענף היי-טק ותעשייה שונים מהמובילים בעולם, לרבות תחומיי הרפואה, חקלאות ואחרים. מדינה בעלת ענף תיירות משגשג, שמתקיים בה פלורליזם דתי ועדתי, חופש פולחן ודת.

מלבד העיסוק בקהליי היעד המסורתיים לעניין ההסברה, המשרד יפעל לקידום ההסברה לקהלי יעד דוברי השפה הערבית.

במקביל לפעולות בתחום ההסברה, המשרד פועל להידוק הקשר של הנוער היהודי עם המדינה באמצעות הבאת משלחות של תלמידים וסטודנטים יהודים מרחביי העולם לביקורים בארץ – לתקופות קצרות וממושכות. במהלך ביקורים אלו מתקיימים סיורים והשתלמויות, בהן בני הנוער הללו לומדים רבות אודות המדינה והחברה הישראלית בכלל.

הנחת העבודה של המשרד בעניין יהדות התפוצות היא, שהשקעה בדורות הצעירים בקרב יהדות העולם, עתידה להשפיע במידה ניכרת על שיעורי העלייה לישראל ועל חיזוק מעמדה הבינלאומי של המדינה בטווח הארוך.

עוד בעניין הקשר עם התפוצות, המשרד פועל לקידום המאבק באנטישמיות באמצעים שונים, לרבות שיתוף פעולה עם ארגונים יהודיים וארגונים בינלאומיים הפועלים במישור זה.

מחלקות ומטות המשרד

מטה שר

מטה מנכ”ל

לשכת העיתונות הממשלתית

לשכת הפרסום הממשלתית

מרכז ההסברה

אגף הסברה

מחלקת הסברה בתפוצות

אגף תפוצות

מחלקת חברה ותפוצות